רמת השרון

 

רמת השרון

RAMAThASHARON

 
 

חברת קידר בנתה ברמת השרון פרויקטים ברחובות גיחון, אוסשקין, והאהבה.
הפרויקטים כללו קוטג'ים טוריים, קוטג'ים בודדים ומתחמים שלמים.

סטטוס : הסתיים