COMPANY PROFILE

קידר מבנים בע"מ

ייעודה של החברה מיום היווסדה היה ונשאר יחס אנושי חם לכל דייר ,איכות בלתי מתפשרת על הביצוע ושאיפה למצוינות.
ואלו עקרונות שאומצו כאבני דרך מחייבות אל מול כל לקוחות החברה ,שותפים לעשייה, ספקים וכל גורם אשר בא במגע עם החברה:
קידר מבנים רואה את עצמה כחברה דינמית אשר מחויבת לאיכות ולמצוינות בכל תחומי הפעילות. שאיפה למצוינות משמעותה ביצוע ברמה הגבוהה ביותר של כל פעולה.הירידה לפרטים והלמידה המתמדת יבטיחו את קיומן של האיכות והמצוינות ואת השמירה על המוניטין הרב של החברה.
קידר מבנים שומרת על יחסים חמים עם לקוחותיה ומאמינה כי הם הבסיס לצמיחת החברה. השירות בקידר מתבסס על אדיבות, הגינות ויושר והחברה פועלת תוך מתן כבוד הדדי ושיתוף פעולה מלא עם לקוחתיה, עובדיה וספקיה.
שמירה על נועם הליכות גם במהלך חילוקי דעות, מבטיחה יכולת קיום לאורך זמן ושקיפות מלאה.
קידר מבנים הינה חברה משפחתית וככזו היא רואה בכל אחד מדייריה חלק מהמשפחה.
חובותיה של החברה הינם לשמור על איכות חייהם של לקוחותיה ולתת מענה הולם לכל בעיה עד למציאת הפתרון לשביעות רצונם.
קידר מבנים הינו ארגון לומד אשר מחובתו לשמור על איכות הסביבה, לשימוש בחומרים ידידותיים, ולהימנעות מפגיעה באוכלוסיה. חברת קידר משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה לשמר את איכות הסביבה וליצור איכות חיים גבוהה ככל שניתן בפרויקטים אותם היא מקימה.